Klinika Weterynaryjna Arka
Piotr Derkowski, Jerzy Gawor

ul. Chłopska 2a
30-806 Kraków
E-mail: arka@pp.com.pl
Telefon: +48 12 658 83 65

M: +48 514 953 685 /numer czasowy/

CAŁODOBOWY DYŻUR WETERYNARYJNY.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 9:00-19:00
soboty: 9:00-15:00
niedziele i święta: 9:00-12:00

Na czym polega bezpieczne znieczulenie?

To bardzo ważne pytanie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę tak częstą potrzebę wykonania znieczulenia ogólnego. Doświadczenie uczy, że pozornie zdrowy osobnik może mieć poważne kłopoty w trakcie znieczulenia jeśli nie zostanie właściwie zakwalifikowany, przygotowany i przeprowadzony przez znieczulenie.

Każde znieczulenie u każdego pacjenta jest czymś wyjątkowym i bardzo poważnym. Nie ma łatwych znieczuleń, nie ma łatwych pacjentów, nie ma łatwych sytuacji. Zawsze wejście do żywego organizmu w roli anestezjologia ma dużo wspólnego z sytuacją nieproszonego gościa. Trzeba zachowywać sie z umiarem, ostrożnie i delikatnie, nie narzucać swojej obecnosci po czym w ten sam sposób opuścić odwiedzane progi.

W Klinice Weterynaryjnej Arka staramy się zaplanować maksymalnie bezpieczne znieczulenie, dopasowane do konkretnego pacjenta, którego kwalifikujemy w oparciu o wyniki badań krwi i specjalistyczne badania uzupełniające. Kwalifikacja do znieczulenia jest elementem obowiązkowym ale nawet przy jej precyzyjnym wykonaniu zawsze trzeba być przygotowanym na niespodziewany zwrot wydarzeń w trakcie zabiegu. Pełne badanie kliniczne uzupełnione wynikami badań laboratoryjnych i w razie konieczności konsultacją specjalisty od spraw krążeniowo oddechowych daje możliwość zaplanowania bezpiecznego protokołu znieczulenia a także przygotowania farmakologicznego pacjenta do znieczulenia i zabiegu.

Tuż po uspokojeniu się pacjenta zostaje mu założony kateter dożylny, przez który podaje się leki oraz ustalona dawkę godzinową płynów w ciągłym wlewie dożylnym. Służy to podtrzymaniu bilansu elektrolitowego i właściwego ciśnienia krwi. Podawany dożylnie płyn jest podgrzany do temperatury ciała. W tym samym momencie uspokojonemu pacjentowi jest przypisana osoba odpowiedzialna za niego aż do momentu wybudzenia. Ta osoba nie odstępuje swojego podopiecznego przez cały czas zabiegu. W czasie poprzedzającym wprowadzenie w znieczulenie pacjent poddawany jest preoksygenacji czyli poprzez maskę podawany jest mu czysty tlen medyczny.

Znieczulenie inhalacyjne (metodą wziewną) jest powszechnie uznane za najbezpieczniejszą metodę anestezji i takie stosujemy. Zanim wprowadzi się pacjenta do stanu umożliwiającego wprowadzenie rurki dotchawiczej stosuje sie różnorodne leki ujęte w protokoły znieczuleń odpowiednie do kondycji pacjenta, jego wieku a takze specyfiki wykonywanego zabiegu. Leki te przygotowują pacjenta do snu, znoszą ból, pozwalają na użycie małych ilości leków i umożliiwiają spokojne wybudzenie. Rurki dotchawicze są proste i miękkie, wykonane z silikonu, gdyż takie stanowią mniejsze obciążenie dla tchawicy podczas zmian pozycji pacjenta. Przed wprowadzeniem rurki dotchawiczej struny głosowe są nasiękowo znieczulane aerozolem lidokainowym a koniec rurki pokrywany jest znieczulającym żelem. Do gardła wprowadzany jest gazik zabezpieczający drogi oddechowe przed dostaniem się do nich płynów i zanieczyszczeń

Leczenie bólu i zapobieganie bólowi pooperacyjnemu jest jednym z najważniejszych standardów anestezjologii. Równolegle z podawanym gazem znieczulającym wprowadzane są inne leki przed zabiegiem i w trakcie znieczulenia (drogą dożylną). Często podawany jest lek o ośrodkowym działaniu (na przykład z grupy opiatów) oraz lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych aby zapobiec efektowi pamięci bólowej. Dodatkową czynnością zmierzającą do zmniejszenia bólu po zabiegu jest znieczulenie miejscowe operowanej okolicy.

Każdy znieczulony pacjent jest podłączony do urządzeń monitorujących parametry życiowe pacjenta. Obecnie dostępne monitory pacjenta pozwalają na śledzenie zmian w EKG, temperatury ciała, liczby oddechów, wysycenia krwi tlenem, ciśnienia krwi oraz kapnografii czyli zmian w stężeniu CO2 w wydychanym i wdychanym powietrzu. Przebieg znieczulenia jest zapisywany co 15 minut w osobnym protokole znieczulenia a zanotowane zmiany w obserwowanych parametrach mają wpływ na stężenie podawanych gazów, wspomaganie oddychania, szybkości podawanych płynów i leków w trakcie zabiegu.

Często w trakcie zabiegu może nastąpić znaczna utrata ciepła z ciała znieczulonego pacjenta. Dlatego podczas znieczulenia stosujemy szereg czynności aby utrzymać jego temperaturę ciała operowanego zwierzęcia. Aby zapobiec hypotermii pacjent leży na materacu z przepływającym w nim podgrzewanym płynem a dodatkowo pacjent jest przykryty kołdrą, do której pompowane jest podgrzewane powietrze. Oba urządzenia mają ustawienia na zakres bezpiecznych temperatur.

Koniec zabiegu oznacza koniec podawania gazu anestetycznego ale pacjent aż do wybudzania otrzymuje tlen medyczny. Czynności pozabiegowe obejmują umycie ciała pacjenta, podanie leków zaordynowanych przez lekarza operującego i ciągła opieka aż do momentu odzyskania przytomności.

O momencie wydania pacjenta decyduje lekarz szpitalny w porozumieniu z lekarzem prowadzącym . Zdarza się, że jest konieczność pozostawienia pacjenta w szpitalu za do czasu osiągniecia kondycji umożliwiajcej powrót do domu.

Zawsze wydajemy zupełnie obudzonego pacjenta i zapewniamy 24 godzinną dostępność usług interwencyjnych w Klinice. Bezpieczeństwo pacjenta jest naszym priorytetem i standardem.

Partnerzy kliniki: