Kardiologia

Pacjenci z chorobami serca stanowią w Klinice Weterynaryjnej Arka około 10% ogółu przypadków. Diagnozujemy i leczymy chore zwierzęta a także przeprowadzamy badania kwalifikujące do zabiegów w znieczuleniu, ze szczególnym uwzględnieniem anestezjologii pacjentów o wysokim ryzyku około-zabiegowym.

Oferowana przez nas diagnostyka kardiologiczna ma często charakter wieloetapowego procesu diagnostycznego a lekarz wykonujący poszczególne badania, chcąc prawidłowo i rzetelnie postawić diagnozę musi posiadać specjalistyczna wiedze nie tylko z dziedziny kardiologii weterynaryjnej, ale również takich dziedzin jak: choroby wewnętrzne małych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem układu oddechowego, radiologia z ultrasonografią, diagnostyka laboratoryjna, postępowanie w stanach nagłych z opanowaniem podstawowych technik chirurgicznych wykorzystywanych w stanach zagrożenia życia.

Pierwszym, bardzo ogólnym celem badania kardiologicznego jest odpowiedz na pytanie, czy mamy do czynienia z problemem kardiologicznym czy innym np. chorobą układu oddechowego, która w dużym stopniu może przypomina w objawach chorobę serca.

Objawy kliniczne opisywane przez właścicieli zwierząt w przypadku zaburzeń czynności układu krążenia i oddechowego to: nietolerancja wysiłkowa czyli słabsza kondycja ogólna, ospałość, kaszel, odruchy wymiotne lub wymioty, omdlenia, zapaść, trudności oddechowe, przyspieszona ilość oddechów, słyszalne nieprawidłowe odgłosy towarzyszące oddychaniu, przyjmowanie niefizjologicznej pozycji w czasie oddychania (np. zwierzęta niechętnie kładą się, wola stać z odstawionymi na bok przednimi kończynami i wyciągniętą szyją), brak apetytu, zahamowanie wzrostu lub utrata wagi, powiększenie objętości brzucha, wypływ z nosa, niedowład kończyn.

Każde badanie kardiologiczne rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu i badania klinicznego. Uzyskane na tym etapie informacje pozwalają wytyczyć dalszy kierunek postępowania , które musimy wykonać dla postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia bądź zakwalifikowania do zabiegu wymagającego znieczulenia. Każde badanie kliniczne poprzedzone jest pomiarem ciśnienia krwi, którego prawidłowy zakres u zwierząt wynosi:140-160 skurczowe / 80-90 rozkurczowe.

Możliwości diagnostyki kardiologicznej: 

  • badanie elektrokardiograficzne, dzięki któremu oceniamy rytm serca, ilość uderzeń na minutę, ilość skurczów komór i przedsionków, skurcze patologiczne lub brak skurczów. Pośrednio, na podstawie cech zapisu EKG możemy określić powiększenie serca, stan zaopatrzenia w tlen, przeciążenie, współistnienie innych chorób np. układu endokrynologicznego, nerek, wątroby.
  • Badanie rentgenowskie klatki piersiowej, pozwala ocenić wielkość i kształt serca, jego ułożenie w klatce piersiowej, wygląd naczyń żylnych i tętniczych, wygląd i ułożenie tchawicy, oskrzeli, tkanki płucnej, węzłów chłonnych. Diagnostyka RTG serca obejmuje wykonanie dwóch projekcji : bocznej i brzuszno-grzbietowej. Niejednokrotnie przy różnicowaniu chorób układu krążenia i oddechowego konieczne jest wykonanie czterech projekcji z każdej strony zwierzęcia.
  • Badanie USG serca z badaniem Dopplerowskim, pozwala na ocenę grubości ściany serca i wielkości jam serca, ocenę zastawek i dużych naczyń wchodzących do i wychodzących z serca a także pomiar ciśnienia krwi wewnątrz serca i prędkości przepływu krwi w sercu i naczyniach krwionośnych.
  • badanie krwi ( morfologia, profil nerkowy, wątrobowy, elektrolity), jest ono niezbędne w postawieniu diagnozy i podjęciu leczenia kardiologicznego lub dalszej kwalifikacji do zbiegów w znieczuleniu .

W pełni wyposażony szpital dla zwierząt z możliwością całodobowego monitorowania funkcji życiowych, tlenoterapii wraz z nowoczesnym zapleczem diagnostycznym daje nam możliwość stabilizacji i leczenia stanów ostrych powstałych w wyniku chorób układu krążenia.

Zapisz się na konsultację specjalistyczną ze Swoim Pupilem >

Partnerzy kliniki: