Nasi specjaliści

Dr nauk weterynaryjnych specjalista chirurg Jerzy Gawor
Dr Jerzy Paweł Gawor (1966) ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w kwietniu 1992. Współwłaściciel i wspołzałożyciel Kliniki Weterynaryjnej Arka w Krakowie. Czytaj więcej >

Lekarz Weterynarii specjalista chirurg Piotr Derkowski
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu w 1992r. Specjalizacje: chirurgia, ortopedia, diagnostyka obrazowa. Czytaj więcej >

Lekarz Weterynarii Grażyna Gawor
Ukończyła studia weterynaryjne we Wrocławiu. W 1993 rozpoczęła pracę w Klinice Weterynaryjnej Arka. Od 15 lat zajmuje się dermatologią. Czytaj więcej >

Lekarz Weterynarii Anna Derkowska
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu w 1992r. Specjalizacje: choroby układu krążenia. Czytaj więcej >

Partnerzy kliniki: