Projekty unijne

Klinika Weterynaryjna "Arka" Piotr Derkowski, Jerzy Gawor s.c. otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację następujących projektów:

Tytuł projektu
: „Poszerzenie portfolio usługowego Kliniki Weterynaryjnej Arka”.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 
Oś Priorytetowa 2 "Gospodarka regionalnej szansy"
Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw"
Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
Wartość dofinansowania 126056,00 PLNtl_files/loga/1.png   tl_files/loga/Capture.PNG   tl_files/loga/plaga.PNG   tl_files/loga/ZNAK.PNG

Partnerzy kliniki: