Wyposażenie

 

Nowoczesny sprzęt w laboratorium weterynaryjnym Kliniki oraz personel umiejący się nim posługiwać, a na podstawie otrzymanych wyników diagnozować i leczyć.

Wyposażenie Kliniki pomaga w trafnej diagnostyce i skutecznym leczeniu pacjentów.
Aparatura laboratoryjna pomaga wykonać podstawowe oraz rozszerzone badania krwi, moczu i innych płynów ustrojowych. W tym temacie współpracujemy z amerykańską firma Idexx.

Nowoczesny aparat USG firmy General Electric z kolorowym Dopplerem umożliwia badanie narządów ciała w tym serca i pobieranie biopsji do dalszych badan diagnostycznych.

RTG z automatyczna ciemnia do obróbki uzyskanych zdjęć, najnowszej generacji weterynaryjny sprzęt stomatologiczny, to również podstawy naszego zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego.

Odpowiedni sprzęt zapewnia również pomoc w przypadkach nagłych: stały dostęp do tlenu medycznego z nawilżaczami i maskami tlenowymi, kardiomonitory, kapnografy, elektrokardiograf, urządzenia do pomiaru ciśnienia umożliwiają opiekę nad zwierzętami w czasie zabiegów i w szpitalu.

Laboratorium weterynaryjne Kliniki Arka to na wysokim poziomie:
• Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna chorób wewnętrznych.
• Diagnostyka neurologiczna z mielografią.
• Diagnostyka obrazowa trzewioczaszki i głowy.
• Diagnostyka cytologiczna i histopatologiczna zmian rozrostowych.
• Wczesna diagnostyka dysplazji stawów biodrowych już od 16-go tygodnia życia.

Umów się na wizytę.

Partnerzy kliniki: