Zabiegi z wykorzystaniem komórek macierzystych

Komórki macierzyste – pierwotne, niewyspecjalizowane komórki mające zdolność do szybkiego namnażania , oraz przekształcania się w inne , wyspecjalizowane komórki i tworzenia w ten sposób tkanek.

Zdolności te od lat wykorzystywane są w medycynie – terapie komórkowe.
Wykorzystywane w medycynie komórki do niedawna pochodziły z hodowli komórek uzyskanych z krwi pępowinowej,
Następnym etapem było tworzenie hodowli komórek pochodzących z tkanek własnych pacjenta- szpiku kostnego, tłuszczu, krwi.

Wieloletnie badania prowadzone przez naukowców z Akademii Medycznej we Wrocławiu nad komórkami pochodzącymi z poroża jelenia- jednego z najszybciej rosnących organów u ssaków- doprowadziły do powstania linii komórek macierzystych MIC-1.

Zdolność komórek MIC-1 do szybkiego namnażania się , ale również (a może przede wszystkim) do naturalnej produkcji czynników wzrostu , stymulujących procesy regeneracyjne i naprawcze w organizmie biorcy, stwarzają wielkie nadzieje na wykorzystanie w medycynie.

Dzięki uprzejmości naukowców z Stem Cells Spin SA mieliśmy możliwość zastosowania preparatów z MIC-1 w naszej klinice.

Szczególnie spektakularne efekty zauważyliśmy przy leczeniu stawów rzekomych

a. Stare, kilkutygodniowe złamanie kości udowej. Poprzednia stabilizacja przy pomocy gwoździa doszpikowego i cyrklarza z drutu kostnego.
b. Zespolenie przy pomocy płyty AO. W okolice przełomu oraz do jamy szpikowej zdeponowano homogenat komórek macierzystych MIC-1
c. Stan po 2 tygodniach
d. Stan po 7 tygodniach- widoczne wygojenia złamania.

tl_files/Zabiegi/komorki macierzyste/1 komorki macierzyste.jpg tl_files/Zabiegi/komorki macierzyste/2 komorka macierzysta.jpg tl_files/Zabiegi/komorki macierzyste/3 leczenie komorkami macierzystymi.jpg tl_files/Zabiegi/komorki macierzyste/4 zastosowanie komorek macierzystych.jpg
a  b

Partnerzy kliniki: